Αίνος Ι Ainos Mt.

Αίνος Ι Ainos Mt. - Νησιά I Islands
Ψηλά στον Αίνο με θέα τη Σάμη.
Ο Αίνος είναι το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και όλων των Ιονίων νήσων. Η ψηλότερη κορυφή του, ο Μέγας Σωρός φτάνει τα 1628μ. Σε μεγάλο μέρος καλύπτεται από Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies Cephalonica). Το σκούρο χρώμα των ελάτων ήταν ο λόγος που το ονόμασαν οι Ενετοί Monte Negro.

High on the mountain of Ainos with view to Sami. The mountain of Ainos is the highest in the kefalonia island. The highest peak is "Megas Soros" 1628m. A big part of the mountain is covered with Abies Cephalonica trees, a species of tree that is endemic in Greece.

Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου


Also in: Νησιά I Islands

Μύρτος Ι Myrtos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Mύρτος Ι Myrtos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Skyros island Thalassography (3) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (3)
Geological formations(2)
Skyros island Thallasography (2) Ι Σκυριανές Θαλασσογραφίες (2)
View to Trypiti
Skyros island Thalassography (5) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (5)
Fourkovouni
Skyros Thallasography 1 I Σκυριανές Θαλασσογραφίες 1
Geological Formations
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Akrothalassia

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.