Φθινοπωρινά Χρώματα Ι Autumn colors

Φθινοπωρινά Χρώματα Ι Autumn colors - Βόρεια Ελλάδα Ι North Greece
Πανδαισία χρωμάτων στο βουνό του Βερτίσκου. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.
Colorful forest in Vertiskos Mountain. Thessaloniki, Macedonia, GREECE.

Καλαμάς Ι Kalamas River


Also in: Βόρεια Ελλάδα Ι North Greece

Φαλακρό Ι Falakro Mt.
Στραβόρεμα (2) Ι Stravorema (2)
Φτέρη Ι Fern
Ρυάκι Ι Stream
Στραβόρεμα Ι Stravorema
Waterfall in the Frakto forest 2
Λίμνη Ζηρού Ι Ziros lake
Morning Frost
Astraka Towers I  Αστράκα
waterfall close up
Koronisia
Pastoral scene at ancient Nikopolis
A window in the forest
Wild Horses

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.