Κάστρο Ι Castle

Κάστρο Ι Castle - Μάνη Ι Mani
Το κάστρο στο τηγάνι, ίσως το θρυλικό κάστρο της Μαϊνης. Σε πρώτο πλάνο κατασκευή για το μάζεμα αλατιού, το λεγόμενο αλώνι.
The castle of Tigani and in the foreground the remains of a salt pan.

Βαχός Ι Vahos

Return to: Μάνη Ι Mani or WORKS or Gallery

Also in: Μάνη Ι Mani

Δημαρίστικα Ι Dimaristika
Θαμνότοπος Ι Bushes
Γύθειο Ι Gytheio
Τοπίο Ι Landscape
Πύργος Ι Tower
Βαχός Ι Vahos
Πόρτο Κάγιο Ι Porto Kagio
Πύργος Ι Tower
Πύργος Ι Tower
Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη
Βραχότοπος Ι Rocky landscape
Μονή Λυκάκη Ι Lykaki Monastery
Λυκάκη Ι Lykaki
Liontaki I Λιοντάκι
Vatheia I Βάθεια

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.