Φτέρη Ι Fern

Φτέρη Ι Fern - Βόρεια Ελλάδα Ι North Greece
Φτέρη στο δάσος του Καράντερε
Fern in the forest of karadere. Drama, Macedonia,GREECE

Ρυάκι Ι Stream


Also in: Βόρεια Ελλάδα Ι North Greece

Φαλακρό Ι Falakro Mt.
Στραβόρεμα (2) Ι Stravorema (2)
Ρυάκι Ι Stream
Στραβόρεμα Ι Stravorema
Waterfall in the Frakto forest 2
Λίμνη Ζηρού Ι Ziros lake
Morning Frost
Astraka Towers I  Αστράκα
waterfall close up
Koronisia
Pastoral scene at ancient Nikopolis
A window in the forest
Wild Horses
Colours

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.