Μηλόκεδρα Ι Foetid Juniper

Μηλόκεδρα Ι Foetid Juniper - Κεντρική Ελλάδα I Central Greece
Μηλόκεδρα (Juniperus foetidissima) στα Βαρδούσια
Foetid Junipers (Juniperus foetidissima) in Vardousia Mountain range

Bαρδούσια Ι Vardousia


Also in: Κεντρική Ελλάδα I Central Greece

Οίτη Ι Oeta
Δάσος Ι Forest
Λειβαδιές Ι Livadies
Βαρδούσια Ι Vardousia
Bαρδούσια Ι Vardousia
Ορεινές Λίμνες Ι Mountain Lakes
Dragon's Den
Kατταράκτης Ι Waterfall
Κόρακας Ι Korakas
Στα Βαρδούσια Ι Vardousia Mt.
Giona I Γκιώνα
Μνήμες από την Οδύσσεια Ι Memories from Odyssey
Γκιώνα Ι Giona
Βαρδούσια Ι Vardousia
Ηλιοβασίλεμα Ι Sunset

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.