Καρδαμύλη Ι Kardamyli

Καρδαμύλη Ι Kardamyli - Μάνη Ι Mani
Εικόνα από τον παλιό οικισμό της Καρδαμύλης και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.
View of the old town of Kardamyli and the saint Spyridon temple. Exo Mani, Messinia, Greece

Κιονόκρανο

Return to: Μάνη Ι Mani or WORKS or Gallery

Also in: Μάνη Ι Mani

Δημαρίστικα Ι Dimaristika
Θαμνότοπος Ι Bushes
Γύθειο Ι Gytheio
Τοπίο Ι Landscape
Πύργος Ι Tower
Κάστρο Ι Castle
Βαχός Ι Vahos
Πόρτο Κάγιο Ι Porto Kagio
Πύργος Ι Tower
Πύργος Ι Tower
Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη
Βραχότοπος Ι Rocky landscape
Μονή Λυκάκη Ι Lykaki Monastery
Λυκάκη Ι Lykaki
Liontaki I Λιοντάκι

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.