Λίμνη Ι Lake

Λίμνη Ι Lake - Νότια Ελλάδα I South Greece
Η λίμνη στη βάση του καταρράκτη της Κάδης. Πολυλίμνιο, Χαραυγή Μεσσηνίας

The small lake at the base of the Kadi's waterfall. Polylimnio, Xaravgi, Messinia, Greece

Βουνά Ι Mountains


Also in: Νότια Ελλάδα I South Greece

Χαράκια I Rugged terrain
Αγριοκυπάρυσσο Ι Wild Cypress Tree
Βουνά Ι Mountains
Monte Stuffe 2 I Πεντεσκούφι 2
Καταρράκτης Ι Waterfall
Arcadian Alifira I Αρκαδική Αλίφειρα
Μοριάς Ι Morea
Μαγική γωνιά Ι Magical place
Νερό Ι Water
View to Agionori
Πεντέλεια Όρη Ι Penteleia Mt.
Monte Stuffe Ι Πεντεσκούφι
Stephani
Stymfalia Lake I Λίμνη Στυμφαλία
Doxa's Lake I Λίμνη Δόξας

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.