Α Lonely tree Ι Βιγλάτορας του Πεντελικού

Α Lonely tree Ι Βιγλάτορας του Πεντελικού - Αττική Ι Attica
A lonely tree hunging from a vertical rock in the Penteli mountain range. Attica, Greece
Ενα μοναχικό πεύκο κρεμασμένο σε μια απόκρημνη πλαγιά του πεντελικού.

The road to Marathon I ο δρόμος για το Μαραθώνα


Also in: Αττική Ι Attica

Aforismos
Snowscape I Χιονισμένο τοπίο
The road to Marathon I ο δρόμος για το Μαραθώνα
Ydor I Υδωρ
View to Penteli Mt. I Θέα στο βουνό της Πεντέλης
Nymphs stream I Νεραϊδόρεμα
Marathon Lake I λίμνη Μαραθώνα
Waterfall Ι Ένας Καταρράκτης στην Αττική
Penteli under attack I Πεντέλη
Marathon Lake I λίμνη Μαραθώνα
Aforismos Mt. I Χιονισμένη Σκάρπα
Athens by heavy storm I Αθήνα
Marathon Battle field I Πεδίο μάχης Μαραθώνα
Στο δάσος Ι In the woods
Τα φώτα της πόλης Ι City lights

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.