Λυκάκη Ι Lykaki

Λυκάκη Ι Lykaki - Μάνη Ι Mani
Στο εσωτερικό του καθολικού της Μονής Λυκάκη. Οι αγιογραφίες χρονολογούνται στον 17ο αιώνα.
Inside the Katholicon of Lykaki monastery. The frescoes are dated to the 18th century

Liontaki I Λιοντάκι

Return to: Μάνη Ι Mani or WORKS or Gallery

Also in: Μάνη Ι Mani

Δημαρίστικα Ι Dimaristika
Θαμνότοπος Ι Bushes
Γύθειο Ι Gytheio
Τοπίο Ι Landscape
Πύργος Ι Tower
Κάστρο Ι Castle
Βαχός Ι Vahos
Πόρτο Κάγιο Ι Porto Kagio
Πύργος Ι Tower
Πύργος Ι Tower
Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη
Βραχότοπος Ι Rocky landscape
Μονή Λυκάκη Ι Lykaki Monastery
Liontaki I Λιοντάκι
Vatheia I Βάθεια

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.