Μύρτος Ι Myrtos

Μύρτος Ι Myrtos - Νησιά I Islands
Άποψη της παραλίας του Μύρτου στη Κεφαλονιά. Μια από τις καλύτερες ελληνικές παραλίες

View of Myrtos beach in Kefalonia island. One of the best in Greece and worldwide. Kefalonia, Ionian sea, Greece

Previous (19 of 19)
Βότσαλα Ι Sea rocks
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos


Also in: Νησιά I Islands

Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Mύρτος Ι Myrtos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Αίνος Ι Ainos Mt.
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Skyros island Thalassography (3) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (3)
Geological formations(2)
Skyros island Thallasography (2) Ι Σκυριανές Θαλασσογραφίες (2)
View to Trypiti
Skyros island Thalassography (5) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (5)
Fourkovouni
Skyros Thallasography 1 I Σκυριανές Θαλασσογραφίες 1
Geological Formations
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Akrothalassia

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.