Πεντέλεια Όρη Ι Penteleia Mt.

Πεντέλεια Όρη Ι Penteleia Mt. - Νότια Ελλάδα I South Greece
Τα Πεντέλεια όρη (Ντουρντουβάνα) μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα.
Penteleia Mt. (Dourdouvana Mt.) during a cold winter night. Corinthia, Peloponnese, Greece

Monte Stuffe Ι Πεντεσκούφι


Also in: Νότια Ελλάδα I South Greece

Χαράκια I Rugged terrain
Αγριοκυπάρυσσο Ι Wild Cypress Tree
Λίμνη Ι Lake
Βουνά Ι Mountains
Monte Stuffe 2 I Πεντεσκούφι 2
Καταρράκτης Ι Waterfall
Arcadian Alifira I Αρκαδική Αλίφειρα
Μοριάς Ι Morea
Μαγική γωνιά Ι Magical place
Νερό Ι Water
View to Agionori
Monte Stuffe Ι Πεντεσκούφι
Stephani
Stymfalia Lake I Λίμνη Στυμφαλία
Doxa's Lake I Λίμνη Δόξας

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.