Helleboros cyclophyllos

Helleboros cyclophyllos - Χλωρίδα I Flora
Helleboros in the ruins of Hercules pyre, in Oiti mt., Fokida, Greece

Ελλέβορος ή Σκάρφι στη πυρά του Ηρακλέους, στο βουνό της Οίτης. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Μελάμπους με τη βοήθεια αυτού του φυτού θεράπευσε τις κόρες του βασιλιά του άργους, που είχαν τρελαθεί και νόμιζαν πως ήταν αγελάδες.

A Wild pansy


Also in: Χλωρίδα I Flora

Γαλάζια Ανεμώνη I Anemone Blanda
Γεντιανή Ι Gentiana
Arisarum vulgare
Digitalis Ferruginea (Rusty Foxglove)
Crocus & Scilla
Lilium chalcidonicum
A Wild pansy
Amanita Muscaria
Cephalanthera rubra
Amanita Muscaria
European Holly tree
Σμέουρα Ι Red Raspberry
Ornithogalum Atticum
  

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.