Mύρτος Ι Myrtos

Mύρτος Ι Myrtos - Νησιά I Islands
άλλη μια άποψη της παραλίας του Μύρτου

Another view of Myrtos beach. Kefalonia, Greece

Πλατιά άμμος Ι Platia ammos


Also in: Νησιά I Islands

Μύρτος Ι Myrtos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Αίνος Ι Ainos Mt.
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Skyros island Thalassography (3) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (3)
Geological formations(2)
Skyros island Thallasography (2) Ι Σκυριανές Θαλασσογραφίες (2)
View to Trypiti
Skyros island Thalassography (5) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (5)
Fourkovouni
Skyros Thallasography 1 I Σκυριανές Θαλασσογραφίες 1
Geological Formations
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Akrothalassia

Comments

Photo comment By roza: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια θέση στον ήλιο για τον εαυτό σου, όσο κάθεσαι κάτω από το οικογενειακό δέντρο.

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.