Πλατιά άμμος Ι Platia ammos

Πλατιά άμμος Ι Platia ammos - Νησιά I Islands
Αποψη της παραλίας πλατιά άμμος στη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς. Πιο όμορφη και ανόθευτη σε σχέση με το Μύρτο.

View of the "platia ammos" beach in the west part of Kefalonia island. The most beautiful beach in the island. Kefalonia, Ionian sea, Greece

Mύρτος Ι Myrtos


Also in: Νησιά I Islands

Μύρτος Ι Myrtos
Mύρτος Ι Myrtos
Πλατιά άμμος Ι Platia ammos
Αίνος Ι Ainos Mt.
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Skyros island Thalassography (3) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (3)
Geological formations(2)
Skyros island Thallasography (2) Ι Σκυριανές Θαλασσογραφίες (2)
View to Trypiti
Skyros island Thalassography (5) I Σκυριανές Θαλασσογραφίες (5)
Fourkovouni
Skyros Thallasography 1 I Σκυριανές Θαλασσογραφίες 1
Geological Formations
Chora Skyrou I Χώρα Σκύρου
Akrothalassia

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.