Πύργος Ι Tower

Πύργος Ι Tower - Μάνη Ι Mani
Πύργος που εποπτεύει το κατωπάγκι, τη θάλασσα του Κάβο Ματαπά και τους απέναντι οικισμούς, που διακρίνονται στη φωτογραφία, Ανω Μπουλαριούς, Κάτω Μπουλαριούς , Δίπορο και Λιοντάκι

Tower overwatching the roads, villages and the sea of mesa Mani

Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη

Return to: Μάνη Ι Mani or WORKS or Gallery

Also in: Μάνη Ι Mani

Δημαρίστικα Ι Dimaristika
Θαμνότοπος Ι Bushes
Γύθειο Ι Gytheio
Τοπίο Ι Landscape
Πύργος Ι Tower
Κάστρο Ι Castle
Βαχός Ι Vahos
Πόρτο Κάγιο Ι Porto Kagio
Πύργος Ι Tower
Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη
Βραχότοπος Ι Rocky landscape
Μονή Λυκάκη Ι Lykaki Monastery
Λυκάκη Ι Lykaki
Liontaki I Λιοντάκι
Vatheia I Βάθεια

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.