Vatheia I Βάθεια

Vatheia I Βάθεια - Μάνη Ι Mani
Vatheia's fortified village near cape Tainaron. Laconia, Greece

Ο οχυρωμένος οικισμός της Βάθειας κοντά στο ακρωτήρι Ταίναρον.

Liontaki I Λιοντάκι

Return to: Μάνη Ι Mani or WORKS or Gallery

Also in: Μάνη Ι Mani

Δημαρίστικα Ι Dimaristika
Θαμνότοπος Ι Bushes
Γύθειο Ι Gytheio
Τοπίο Ι Landscape
Πύργος Ι Tower
Κάστρο Ι Castle
Βαχός Ι Vahos
Πόρτο Κάγιο Ι Porto Kagio
Πύργος Ι Tower
Πύργος Ι Tower
Old Kardamyli I Παλιά Καρδαμύλη
Βραχότοπος Ι Rocky landscape
Μονή Λυκάκη Ι Lykaki Monastery
Λυκάκη Ι Lykaki
Liontaki I Λιοντάκι

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.